Kanser Ağrısı için Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Tedavilerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Efficacy of Complementary and Alternative Medicine Therapies in Relieving Cancer Pain: A Systematic Review