Hormon Pozitif Meme Kanserli Hastalarda, Ateş Basmaları gibi Vazomotor Şikayetlerin Tedavisi için Akupunktur ve Venlafaksin Karşılaştırması

Acupuncture Versus Venlafaxine for the Management of Vasomotor Symptoms in Patients With Hormone Receptor–Positive Breast Cancer: A Randomized Controlled Trial