Erken Evre Meme Kanserli Hastaların Aromataz İnhibitörü İlişkili Eklem Ağrılarının Tedavisinde Akupunktur

Randomized, Blinded, Sham-Controlled Trial of Acupuncture for the Management of Aromatase Inhibitor–Associated Joint Symptoms in Women With Early-Stage Breast Cancer