2013 yılında Cancer Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmaya göre akupunktur, meme kanserine bağlı koltuk altı ameliyatı (aksiller lenf nodu diseksiyonu) sonucu oluşabilen lenfödemin azalmasında etkili ve güvenli bir alternatif olabilir. Çalışmaya meme kanserine bağlı koltuk altı ameliyatı sonucu lenfödem gelişen 33 hasta dahil edilmiştir. 2 cm veya daha fazla lenfödemi olan katılımcı hastalara, 4 hafta boyunca haftada […]