Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) yöntemlerinin birçok hastalık ve şikayette faydalı olduğu artık modern tıbbın da kabul ettiği bir gerçektir. Fakat bu yöntemler bilimsel klinik çalışmalar ile yararlarının kanıtlandığı alanlarda kullanılmalıdır. Biz de tam bu noktada önde gelen TAT yöntemlerinden biri olan akupunkturu, bilimsel kanıtlar çerçevesinde sorgulayıp en sade şekilde sunmayı amaçladık. Yararlanmanız ve sizi suistimal edecek grup veya bireylere karşı kendinizi koruyabilmeniz dileğiyle.

sıcak basmaları, akupunktur, kanser, menapozal yakınma, meme kanseri

Meme Kanserli Hastalarda Ateş Basmasının Akupunktur İle Tedavisi

akupunktur, kanser, ağız kuruluğu

Baş ve Boyun Kanseri Tedavisini Takiben Ortaya Çıkabilen Ağız Kuruluğunda Akupunktur

akupunktur, menopoz, ateş basması, sıcak basmaları, gece terlemeleri

Menopozada Akupunktur Çalışması

akupunktur, kanser, kanser tedavisi, zayıflama, sigara bırakma, migren

Akupunktur Tedavisinin Kanser Bakımında Yeri

meme kanseri, akupunktur, halsizlik, zayıflama, sigara bırakma, migren

Meme Kanserli Hastalarda, Kanser-İlişkili Halsizliğin Tedavisi için Akupunktur

akciğer kanseri, mezotelyoma, nefes darlığı, akupunktur

İleri Evre Akciğer Kanserli ve Mezotelyomalı Hastaların Solunum Sıkıntısı Şikayeti için Akupunktur

meme kanseri, ateş basmaları, akupunktur, venlafaksin

Hormon Pozitif Meme Kanserli Hastalarda, Ateş Basmaları gibi Vazomotor Şikayetlerin Tedavisi için Akupunktur ve Venlafaksin Karşılaştırması

meme kanseri, eklem ağrıları, akupunktur, aromataz inhibitörü

Erken Evre Meme Kanserli Hastaların Aromataz İnhibitörü İlişkili Eklem Ağrılarının Tedavisinde Akupunktur

kanser, kemoterapi, halsizlik, akupunktur, zayıflama

Kemoterapi Sonrası Görülebilen Halsizlikte Akupunktur

kanser, kemoterapi, bulantı, kusma, akupunktur

Kemoterapiye Bağlı Bulantı ve Kusma için Akupunktur-Nokta Stimülasyonu

ağız kuruması, kserostomi, ağrı, baş boyun, zayıflama, akupunktur

Boyun Diseksiyonu Sonrası Ağrı ve Disfonksiyon için Akupunktur

kanser ağrı tedavisinde akupunktur, ağrı kontrolü, kas ve eklem ağrıları

Kanser Ağrısı için Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Tedavilerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi