Akupunktur Tarihi

Akupunktur tedavi amaçlı kullanılan ilk tıbbi uygulamalar arasındadır. Bazı kaynaklar vücut akupunkturunun Çin’liler ve Uygur Türkleri tarafından 5000 yıldır, kulak akupunkturunun ise ilk Mısır’da, eski İran’da uygulandığından kayıtlarda geçmektedir. Shang Hanedanı (MÖ 1000) dönemine ait kazılarda, hem akupunktur iğneleri hem de tıbbi problemlerin tartışıldığı yazıtlar bulunmuştur.

1950’li yıllarda Fransız Dr. Paul Nogier’in Afrika’dan gelen hastaların kulakları dağlanmış olduğunu fark etmiş ve arkadaşlarıyla birlikte bu konu üzerine eğilmiştir.

1969 da Almaca “Lehrbuch der Auriculotherapie“ kitabında kulak akupunkturunun batı tıbbı ile yeniden yorumlanmasını sağlamıştır.

Akupunktura batı dünyasının ilgisi 1972 yılında Amerika Başkanı Richard Nixon’ın Çin’i ziyareti sırasında Amerikalı bir gazetecinin akut apandisit ameliyatının akupunktur analjezisi ile ağrısız bir şekilde uygulanmasını takiben başlamıştır.

1972 yılda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve 1991 yılında da Sağlık Bakanlığımız tarafından kabul edilip sertifikalandırılmaya başlanmıştır. Türkiye’de Akupunktur Tedavi Yönetmeliği, 29.Mayıs.1991 gün ve 20885 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü çok sayıda hastalık ve bulgularının tedavisinde akupunktur kanıta dayalı tamamlayıcı bir tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Akupunktur tedavisi, bakanlık onaylı üniversitelerde verilen eğitimleri almış hekimler tarafından uygulanmaktadır.