akupunktur meme kanseri lenfödem

2013 yılında Cancer Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmaya göre akupunktur, meme kanserine bağlı koltuk altı ameliyatı (aksiller lenf nodu diseksiyonu) sonucu oluşabilen lenfödemin azalmasında etkili ve güvenli bir alternatif olabilir.

Çalışmaya meme kanserine bağlı koltuk altı ameliyatı sonucu lenfödem gelişen 33 hasta dahil edilmiştir. 2 cm veya daha fazla lenfödemi olan katılımcı hastalara, 4 hafta boyunca haftada iki kere akupunktur tedavisi uygulanmış. Kol, tedavi öncesi ve sonrasında ölçülerek veriler kaydedilmiştir. 4 haftalık tedavi süresi sonrasında, katılımcılar 6 ay boyunca gözlenmiş, şikayetler ve hastanın kendisi tarafından bildirilen lenfödem durumu belirlenmiş.

Yapılan araştırma sonucunda, 11 hastanın kolunda oluşan lenfödem ölçülerek %30 veya daha fazla azalma olduğu görülmüş, 18 hastada bu oran %20’nin üstünde tespit edilmiştir.

Sonuçta araştırmacılar, akapunktur uygulamasının meme kanserine bağlı oluşan lenfödem üzerinde etkili ve güvenli olabileceği sonucuna varmışlardır.

Ancak, meme kanserinde yan etki olarak karşımıza çıkan lenfödemin engellenmesindeki en önemli noktalardan biri, cerrahi sonrası erken dönemde önlem alınmasıdır. Böylece, sonrasında meydana gelen rahatsız edici yan etkiler için alternatif aranması gerekli olmayacaktır. Meme kanserinde tedavi öncesi lenfödemi engellemek için alınacak önlemler, doktorunuz tarafından belirlenecek, tedavinizde başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Kaynak:

Acupuncture in the treatment of upper-limb lymphedema: results of a pilot study.

Cassileth BR, et al. Cancer. 2013.