Akupunktur ile Enürezis – Gece idrar kaçırma Tedavisi

Enürezis nokturnanın (gece işemesi veya gece idrar kaçırma) oluş nedenlerinin başında ailesel yatkınlık gelmektedir. Ebeveyinlerinden birinde bu rahatsızlık yaşanmış ise çocukta da aynı rahatsızlığın ortaya çıkma olasılığını arttırmaktadır. Hatta anne ve babanın her ikisinde de bu sorunun yaşanmış olması halinde çocuğun enüretik olma durumu %75 artmaktadır.

Huzursuz ev koşulları ya da anne babanın boşanması, kardeş doğumu, anne ya da babanın ölümü, taşınma, okula başlama gibi psikolojik olayların sonucunda yaşanan gerginlikler neticesinde bu durum başlayabilmektedir.

Bunların %70-80’i bebeklikten itibaren yatak ıslatan (primer) grup olup,%25’i ise bir dönem mesane kontrolü yapabildikten sonradan ıslatan (sekonder) grup olan çocuklardır.

Enürezis ayrıca;

1. Basit Monosemptomatik (Basit),
2. Monosemptomatik olmayan (Komplike) enüresiz diye 2 ye ayrılır.

Basit enürezis nokturnada gece altı gece altını ıslatma dışında gün içinde herhangi bir belirti yoktur.

Komplike nokturnada ise gece altını ıslatma dışında bazı belirtiler veya yakınmalar vardır:

• Gündüz uyanık iken idrar kaçırma,
• Yetişememe şeklinde idrar kaçırma,
• Sık idrar yapma (gündüz 8′den fazla),
• İdrarını tutma ve idrar yapma sayısında azalma (günde 4′ten az),
• Çaprazlama ve çömelme gibi idrar tutma manevraları,
• İdrar yolu enfeksiyonu,
• Kabızlık ve kaka kaçırma.

Kabızlık durumunda, fekalomlar mesane duvarına bası yaparak mesanenin tam kapasiteye çıkmasını engelleyebilir.

Enüresizin Organik Sebepleri:

• Merkezi sinir sistemindeki gerekli mekanizmaların gelişmemiş olması,
• Mesane kapasitesinin azlığı,
• Antidiüretik hormon salınımında anormallikler (normal bireylerde gece boyunca böbreklerde idrar yapımını azaltan bir hormonun enüretiklerde yetersiz salgılanıp,uyku sırasındaki idrar miktarının artması)
• Uyku problemleri de gece işemesine sebep olmaktadır. Kişi derin uykuda olduğundan mesane kasılmalarını algılayamaz ve mesane basıncını hissedemediğinden altını ıslatır.
• İdrar yolu enfexionları
• Böbrek ve mesane taşları
• Kronik konstipasyon ( kabızlık )
• Diyabetes melitus ( Şeker hastalığı)
• Diyabetes İnspitus

Enürezisi nasıl tedavi ediyoruz?

Altında yapısal, organik bir sebep yatmıyorsa akupunktur ile tedaviye başlanılabilir.

Akupunktur, sempatik ve parasempatik sistem denen vücuttaki birbirine zıt işleyişi olan, fakat birbirlerini dengeleyen iki sistemi düzenler. Parasempatik sistem vücuttaki tüm sıvı salgılarını arttıran ve idrar yaptıran sistemdir. Sempatik ise, vücut salgılarını azaltan, idrarı tutan sistemdir. Akupunktur ile bu dengenin sağlanması yanı sıra mesane kaslarının tonusu artırılarak idrar depolama ve istemli sfinkter kontrolü sağlanmaktadır.

Gerekirse özel iğnesiz akupunktur yöntemleri (kupa çekme, akupunktur noktalarına özel tekniklerle yapılan masaj, akupunktur noktalarına yapılan özel ısıtma teknikleri, lazerle yapılan akupunktur) uygulanır.

Özetlemek gerekirse, vücut bizim yardımımızla biyokimyasal, biyofiziksel, biyoelektriksel dengesini yeniden düzenler ve hastalık iyileşir. Bu iyileşme hem fiziksel, hem zihinsel ve psikolojik açıdan gerçekleşir.